RadioStone - Skräddarsydd radiokonstruktion!

Med RadioStone får du tillgång till färdiga radiokonstruktioner för radiosändare, mottagare. Vi utför skäddarsydda radiokonstruktion av radiosändare och mottagare Short Range Devices (SRD) för 433MHz, 868 MHz och 2,4 GHz för ISM banden Zigbee, Bluetooth, LoRa WAN ,LoRa, GSM, 4G, 5G, Minicall, RDS och GPS.

Det unika med RadioStone är att du endast betalar för förändringen av Grundmodulen. Studera i Grundmodulen vad RadioStone kan göra för dig i ditt projekt!
För ytterligare information och kontaktinfo besök Tre Innovatörer AB hemsida.


Jan Karlqvist vid Tre Innovatörer AB har också verkat för att en del av GSM frekvenserna inom 1800 MHz upplåtes "gratis" och licensfritt. Syftet är att vi ser att 3:a generationens SRD utrustningar nyttjar och använder GSM tekniken.

Tidgare var man tvungen att skapa ett eget lokalt GSM-nät inkl. egna basstationer (femtoceller) och tillstånd imåste inhämtas från någon operatör som äger frekvenserna vilket kan medför att det egna nätet kommer att belastas med abonnemang och trafikavgifter.
Idag med det fria GSM /4G frekveserna slipper man alltså inhämta tillstånd från någon operatör.

 

Jan Karlqvist vid Tre Innovatörer AB höll ett kort föredrag "Att konstruera själv en SRD radio för 433 MHz, 868 MHz 2,4 GHz eller köpa färdig radiomodul"  på S.E.E. Elektronikmässan här kan du se presentationen här!

RadioStone är utvecklat av Tre Innovatörer AB.

This is RadioStone SRD Family
RadioStone SRD 433MHz  868 MHz  2,4 GHz family

This is RadioStone GSM & GPS Family
RadioStone GSM & GPS Family

This is RadioStone Bluetooth Family
RadioStone Bluetooth & Black Family
 

  

 

 

 

 


RadioStone is a trademark and owned by Tre Innovatörer AB, Sweden
Legal Notice